Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Σύγκλησης 1ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης 1ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023 17:44

ΠΡΟΣ:

 1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους -Δημοτικούς Συμβούλους.
 2. Προέδρους Κοινοτήτων.
 3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.

Θέμα: Πρόσκληση Σύγκλησης 1ης 2023 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 14-02-2023 και ώρα 19:00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικολιδάκης Γρηγόριος.

 1. Έγκριση πολυετή προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για τα έτη 2024-2027.
 2. Οριστική παραλαβή της μελέτης με θέμα: "Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμών Ματάλων-Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού». Σύμφωνα με την εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 346791/23-08-2022 Απόφασης της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 3. Παραλαβή γεωτρήσεων από τον Τ.Ο.Ε.Β. Α' Ζώνης Μεσσαράς και παράδοσή τους στη Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού.
 4. Διοικητική Αποβολή για καταπάτηση δημοτικού δρόμου εντός οικισμού Περίου.
 5. Κατάληψη δημοτικού δρόμου εντός οικισμού φανερωμένης.
 6. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Τυμπακίου και την αναγνώριση της υφιστάμενης οδού ως κοινόχρηστος χώρος-πεζόδρομος σχετικά με την αριθ. απόφασης ποιότητας ζωής 24/2022.
 7. Αναγνώριση δρόμου προϋφιστάμενου 1923.
 8. Ορισμός επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών - καθορισμού τιμήματος και εκτίμησης καταλληλόλητας ακινήτων - για το έτος 2023.
 9. Την αποδοχή συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ Γ.& ΣΙΑ Ο.Ε.

 10. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Φασομυτάκης Ιωάννης
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ξενώνα συλλόγου ΑΜΕΑ νότιας Κρήτης "ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ"».
 12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΡΟΥ».
 13. 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της Χώρας».
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ».
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ».

 16. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Καργάκης Νικόλαος
 17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ: Μηλιαράκης Μαρίνας
 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ: Σωμαράκη Χαρίκλεια
 19. «Συμπλήρωση της 112/2022 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την απευθείας εκμίσθωση του Πολύκεντρου Μοιρών».

 20. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή της Α' Δόσης έτους 2023 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
 22. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κος Πατρικαλάκης Χαράλαμπος
 23. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαιστού και του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα την «Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Φαιστού» προϋπολογισμού 37.200,00€, ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ορφανουδάκης Εμμανουήλ

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (165 KB)

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg