Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Αναστολή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαιστού, λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών
Αναστολή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαιστού, λόγω Δυσμενών Καιρικών Συνθηκών PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2023 13:59

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων του Δήμου Φαιστού, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 282 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.7.2010 τ. Α ́) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8.06.2006 τ. Α ́) και του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/1010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010).
  4. Τα έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λόγω επέλευσης της κακοκαιρίας «BARBARA».
  5. Την οδηγία των Αρχών περί περιορισμού των μετακινήσεων.
  6. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης, ψύχους και χαμηλών θερμοκρασιών.
  7. Την υποχρέωση διαφύλαξης της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και εν γένει της εκπαιδευτικής κοινότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων του δήμου Φαιστού την Τετάρτη 08-02-2023 , ως εξής :

Δημοτική Ενότητα Ζαρού

Α. Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο της Κοινότητας Βοριζίων.
Β. Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο της Κοινότητας Ζαρού

Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου

Α. Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Καμαρών
Β. Εσπερινό Γυμνάσιο -Λύκειο

 

2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και στα αρμόδια γραφεία εκπαίδευσης.

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Σχετικά Αρχεία
Ανακοίνωση Δημάρχου - Αρχείο Pdf (215 KB)

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg