Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 3η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
3η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023 14:25

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: «3η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Κατακύρωση - έγκριση πρακτικού ΙΙ διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση του Δρόμου Πρόσβασης στο Γήπεδο Γαλιάς».
 2. Έγκριση πρακτικού Ι αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Διαμόρφωση Κύριων Εγκαταστάσεων Πρώην Στρατοπέδου ”Τ/ΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ”».
 3. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της 381/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για την «προμήθεια Μ.Α.Π. Δήμου Φαιστού»,σύμφωνα με το υπ’αρ. 10391/18-1-2023 έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
 4. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον άξονα προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια» με τίτλο «Καθαρισμός Δρόμων στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού».
 5. Αποδοχή υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Φαιστού στο ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης στον άξονα προτεραιότητας 3.14: ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών,αγροτικών και παράκτιων περιοχών - στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις Ανάγκες Δημοτικών Κτιρίων».
 6. Την ανάθεση σε νομικό σύμβουλο για την ολοκλήρωση σύστασης και τη θέση λειτουργίας της δομής ψυχική υγείας.
 7. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος.
 8. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (116 KB)

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg