Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Ευρετήριο Οδηγού του Πολίτη PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 26 Αύγουστος 2008 23:22

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν ένα σύνολο από ενέργειες σχετικές με τις υπηρεσίες του Δήμου, συγκεντρωμένες ανά κατηγορία. Κάθε πίνακας δεξιά έχει πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα διαχείρισης της αντίστοιχης ενέργειας μέσω ΚΕΠ (αν είναι διαθέσιμη).

  • Πατήστε στο όνομα της ενέργειας για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω Δήμου.
  • Πατήστε στο σύμβολοbullet-info.gifγια να δείτε την υποστήριξη της αντίστοιχης ενέργειας μέσω ΚΕΠ.
  • Το σύμβολοcon_tel.pngυποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει τηλεφωνικό αίτημα μέσω ΚΕΠ.
  • Το σύμβολοchecklist-bg.gifυποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει online αίτημα μέσω ΚΕΠ.

 

 

Δημοτολόγιο (εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση)

A/A Ενέργεια ΚΕΠ
Πληρ. Τηλ. Online
1 Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
2 Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου
3 Δήλωση Γάμου
4 Διαγραφή από τα Δημοτολόγια λόγω θανάτου
5 Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών
6 Διόρθωση Κυρίου Ονόματος
7 Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων
8 Εγγραφή στα Δημοτολόγια (σε περίπτωση πολιτογράφησης απαιτείται έγγραφο Νομαρχίας)
9 Μεταδημότευση άγαμου ενήλικου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του
10 Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
11 Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
12 Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του
13 Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα
14 Μεταδημότευση Συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής των
15 Μεταδημότευση Συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη Δημότης

 

Δημοτολόγιο (έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων)

A/A Ενέργεια ΚΕΠ
Πληρ. Τηλ. Online
1 Πιστοποιητικό Αγαμίας
2 Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
3 Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για διαβατήριο
4 Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για περιπτώσεις λάθους
5 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού Γάμου
6 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού Γέννησης
7 Χορήγηση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου
8 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού Θανάτου
9 Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας
10 Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης για ταυτότητα
11 Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών
12 Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας
13 Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
14 Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για επιδόματα πολυτέκνων
15 Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατό

 

Ληξιαρχείο (εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση)

A/A Ενέργεια ΚΕΠ
Πληρ. Τηλ. Online
1 Άδεια πολιτικού γάμου
2 Δήλωση Βάπτισης
3 Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών
4 Διόρθωση Κυρίου Ονόματος
5 Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
6 Καταχώρηση διαζυγίου (στο τόπο τέλεσης του γάμου)
7 Καταχώρηση Υιοθεσίας (στη μόνιμη κατοικία)
8 Ληξιαρχική πράξη γάμου
9 Ληξιαρχική πράξη θανάτου
10 Ονοματοδοσία – έκθεση

 

Ληξιαρχείο (έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων)

A/A Ενέργεια ΚΕΠ
Πληρ. Τηλ. Online
1 Άδεια ταφής
2 Ληξιαρχική πράξη βάπτισης και ονοματοδοσίας
3 Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
4 Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
5 Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

 

Μητρώο Αρρένων (εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση)

A/A Ενέργεια ΚΕΠ
Πληρ. Τηλ. Online
1 Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Ανύπαρκτων
2 Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας
3 Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων
4 Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων
5 Τροποποίηση στοιχείων στα Μητρώα Αρρένων

 

Μητρώο Αρρένων (έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων)

A/A Ενέργεια ΚΕΠ
Πληρ. Τηλ. Online
1 Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg